BWACO MIỄN GIẢM TIỀN NƯỚC CHO MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG BỊ ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID

3 giọt nước 3 giọt nước 3 giọt nước

BWACO MIỄN GIẢM TIỀN NƯỚC CHO MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG BỊ ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID

Với tinh thần tương thân tương ái, thể hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng, BWACO đồng hành cùng Chính quyền Tỉnh BR-VT thực hiện miễn giảm tiền nước sinh hoạt cho một số đối bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 tại các địa bàn do Công ty phụ trách cấp nước. Chi tiết cụ thể như sau :

  1. Miễn tiền nước cho toàn bộ các khu cách ly tập trung phòng dịch Covid-19 hoạt động theo Nghị quyết 16/NQ-CP.
  2. Miễn giảm tiền nước cho các hộ nghèo theo chuẩn Quốc gia và chuẩn nghèo của Tỉnh; Các phòng trọ có người lao động bị ngừng việc, mất việc đang thuê ở. Khối lượng nước được miễn giảm không vượt quá mức sử dụng trung bình hàng tháng trong thời gian qua.
  3. Thời gian thực hiện miễn giảm : Trong 3 tháng kể từ ngày 19/7/2021, thời điểm bắt đầu thực hiện quyết định của UBND Tỉnh giãn cách theo chỉ thị 16/CT-TTg trên phạm vi toàn tỉnh.

Đề nghị các chủ nhà trọ thuộc đối tượng trên liên hệ Tổng đài CSKH BWACO 02543.595959 để được hướng dẫn cụ thể.

CHUNG TAY VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH – KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU.