image

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Trang chủ Hỗ trợ khách hàng Báo chỉ số đồng hồ

Báo chỉ số đồng hồ

3 giọt nước 3 giọt nước 3 giọt nước
BÁO CHỈ SỐ ĐỒNG HỒ NƯỚC QUA ĐIỆN THOẠI

BWACO bắt buộc nhân viên phải đến nhà khách hàng để ghi chỉ số đồng hồ hàng tháng. Trường hợp đặc biệt chưa ghi được chỉ số, khách hàng có thể báo chỉ số đồng hồ nước qua điện thoại (nhưng không được quá 2 tháng liên tiếp)

Điện thoại liên hệ báo chỉ số: 1900 636 646Trung tâm CSKH BWACO, hoặc qua nhân viên ghi chỉ số khu vực quý khách sinh sống.