image

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Trang chủ Hỗ trợ khách hàng Chất lượng nước

Chất lượng nước

3 giọt nước 3 giọt nước 3 giọt nước

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC BR-VT QUẢN LÝ CHẶT CHẼ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Bên cạnh đầu tư xây dựng, cải tạo các nhà máy xử lý nước, thường xuyên duy tu, sửa chữa và thay thế các thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất; Công ty CP cấp nước BR-VT (BWACO) còn chú trọng đầu tư cho công tác quản lý chất lượng nước để luôn đảm bảo cấp nước đạt “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt” ban hành kèm theo QCVN 01 – 1: 2018/BYT của Bộ Y tế và “Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh BR-VT” ban hành kèm theo QCĐP 01:2022/ BR-VT

 

Phòng Quản lý chất lượng của BWACO
Với mục tiêu kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước từ nguồn qua các công đoạn xử lý đến mạng lưới cấp nước, năm 2002 BWACO đã thành lập Phòng Quản lý chất lượng.

Năm 2006, Công ty đã xây dựng tại nhà máy Hồ Đá Đen phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn của một phòng thí nghiệm hiện đại, phân tích các chỉ tiêu hoá lý và vi sinh theo quy chuẩn của Bộ Y Tế về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Từ năm 2021, phòng thí nghiệm được đặt tại Trung tâm Điều hành & Quản lý chất lượng nước nằm trong khuôn viên nhà máy Hồ Đá Đen.

 

Chức năng nhiệm vụ chính
• Kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ, đảm bảo chất lượng nước từ các nhà máy đến mạng lưới cấp nước.
• Lập bản đồ quản lý và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm chính, nguồn thải trên các lưu vực thượng nguồn và sông suối chảy vào các hồ chứa cung cấp cho các nhà máy.
• Phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương phát hiện và kịp thời xử lý các hành vi có thể gây ô nhiễm nguồn nước.

Kết quả đạt được
• Từ năm 2009 đến nay Phòng Quản lý chất lượng đã đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 với mã số Vilas 374 và tiếp tục duy trì cải tiến để đáp ứng được chất lượng cũng như tính khách quan của kết quả thử nghiệm.
• Các chỉ tiêu giám sát và tần suất giám sát nước nguồn và nước thô đầu vào theo QCVN 08:2023/BTNMT của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường; nước thành phẩm tại nhà máy, trên mạng lưới cấp nước tuân theo QCVN 01-1: 2018/BYT của Bộ Y Tế về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; QCĐP 01:2022/ BR-VT về chất lượng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh BR-VT và nước tại các trụ nước uống tại vòi theo QCVN 6-1:2010/BYT của Bộ Y Tế quy định.

Kết quả xét nghiệm CDC Bình Châu đến tháng 05-2024

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC TẠI BWACO

  • Nước được đưa từ hồ Đá Đen về xử lý tại nhà máy nước Hồ Đá Đen, sau đó được kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt bảo đảm tuân thủ theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt” (QCVN 01-1:2018/BYT) và “ Quy chuẩn địa phương về chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt” (QCĐP 01:2022/BR-VT).
  • Các mẫu nước được kiểm soát liên tục bằng các bộ đo online, kiểm tra xét nghiệm định kỳ hàng tuần tại Phòng Quản lý chất lượng của BWACO, kiểm nghiệm hàng tháng tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh BR-VT và định kỳ 3 tháng tại Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh.
  • Định kỳ 6 tháng, Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 – TP. Hồ Chí Minh, thuộc Tổng cục Đo lường chất lượng (TT3) hoặc Viện vệ sinh y tế công cộng TP.HCM phân tích các chỉ tiêu thông số nhóm B theo QCĐP 01:2022/BR-VT và ba năm/lần theo QCVN 01-1:2018/BYT.
  • BWACO khẳng định chất lượng nước cung cấp cho khách hàng đạt tiêu chuẩn cho phép của Bộ Y tế.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC

Quý khách hàng có thể tải Kết quả xét nghiệm chất lượng nước định kỳ theo file đính kèm dưới đây:

XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC VŨNG TÀU

File đính kèm:

Mạng Vũng Tàu _Viện Y tế công cộng

Mạng Vũng Tàu _CDC BRVT

Trụ nước uống tại vòi Vũng Tàu _CDC BRVT

Mạng Vũng Tàu _Thông số nhóm B

XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC

File đính kèm:

NMN Hồ Đá Đen _Viện Y tế công cộng

NMN Hồ Đá Đen _ CDC BRVT

XN Sản xuất nước_Thông số nhóm B

XN CẤP NƯỚC XUYÊN MỘC

File đính kèm:

Trạm Bình Châu _Viện Y tế công cộng

Trạm Phước Bửu _Viện Y tế công cộng

Bình Châu _CDC BRVT

Phước Bửu_CDC BRVT

Bình Châu _Thông số nhóm B

Phước Bửu_Thông số nhóm B

XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC BÀ RỊA

File đính kèm:

Bà Rịa _Viện Y tế công cộng

Bà Rịa _CDC BRVT

Bà Rịa _Thông số nhóm B

XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC LONG ĐIỀN

File đính kèm:

Long Điền _Viện Y tế công cộng

Long Điền _CDC BRVT

Long Điền _Thông số nhóm B

CN CẤP NƯỚC CHÂU ĐỨC

File đính kèm:

Châu Đức _Viện Y tế công cộng

Châu Đức _CDC BRVT

Châu Đức _Thông số nhóm B