image

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Trang chủ Hỗ trợ khách hàng Thay đổi hợp đồng

Thay đổi hợp đồng

3 giọt nước 3 giọt nước 3 giọt nước

THAY ĐỔI HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CẤP NƯỚC

 

 


1. KHÁCH HÀNG MỚI CHUYỂN ĐẾN NƠI ĐÃ CÓ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CỦA BWACO

Theo điều 8 Hợp đồng dịch vụ cấp nước “Khách hàng sử dụng nước tiếp theo phải đăng ký sử dụng và ký lại hợp đồng dịch vụ cấp nước với Công ty” (cần mang theo chủ quyền nhà, đất hoặc hợp đồng mua bán nhà, đất).

Nếu khách hàng tiếp tục sử dụng nước mà chưa đến đăng ký và ký lại hợp đồng thì vẫn phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng nước, chấp hành các quy định về cung cấp, sử dụng nước và bảo vệ công trình cấp nước hiện hành.

Khách hàng vẫn có thể sử dụng nước bình thường, không nhất thiết phải ký lại hợp đồng nhưng phải chấp hành các quy định về cung cấp, sử dụng nước hiện hành (theo điều 8 của hợp đồng).


2. KHI KHÁCH HÀNG DI CHUYỂN CHỖ Ở ĐI NƠI KHÁC, KHÔNG TIẾP TỤC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CẤP NƯỚC CỦA BWACO

Khách hàng cần báo Công ty tạm ngưng cấp nước và thanh toán hết những khoản nợ còn tồn đọng. Trường hợp này không phải thay đổi hợp đồng.

Khách hàng cần thực hiện bước chuyển giao quyền sử dụng đồng hồ nước cho chủ sở hữu mới (điều 8 của hợp đồng). Khách hàng sử dụng nước tiếp theo sẽ ký lại hợp đồng.


3. THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Khi khách hàng có sự thay đổi về mục đích sử dụng so với hợp đồng ban đầu cần trực tiếp đến Công ty để ký lại Hợp đồng dịch vụ cấp nước.


4. KHI CẦN THAY ĐỔI NGƯỜI ĐỨNG TÊN HỢP ĐỒNG (NGOÀI TRƯỜNG HỢP MUA BÁN NHÀ)

Người đang đứng tên hợp đồng nước cần làm giấy đề nghị đổi tên kèm theo CMND của mình trực tiếp đến Công ty để ký lại hợp đồng.

Nếu người đang đứng tên vì lý do nào đó không đến được (bị bệnh hoặc đã mất… ) thì người đại diện hợp pháp cần có xác nhận của UBND xã, phường.


5. KHI THAY ĐỔI MÃ SỐ THUẾ, NGÂN HÀNG THANH TOÁN TIỀN NƯỚC HOẶC HÌNH THỨC THANH TOÁN

Quý khách hàng vui lòng gửi thông báo cho Công ty để cùng điều chỉnh lại hợp đồng.


Đối với các trường hợp cần thay đổi hợp đồng, Quý khách hàng vui lòng mang theo Hóa đơn tiền nước hoặc Tin nhắn thông báo tiền nước kỳ gần nhất của BWACO để thuận tiện cho việc tra cứu hồ sơ.