image

THANH TOÁN

Trang chủ Thanh toán Đổi thông tin trên hóa đơn

Đổi thông tin trên hóa đơn

3 giọt nước 3 giọt nước 3 giọt nước

 

MỘT SỐ LƯU Ý KHI CÓ NHU CẦU THAY ĐỔI THÔNG TIN TRÊN HOÁ ĐƠN TIỀN NƯỚC

 

THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG NƯỚC/ ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP/ ĐỔI MÃ SỐ THUẾ

Vui lòng gửi 1 bản Photocopy Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và bản Photocopy Hóa đơn tiền nước kỳ gần nhất qua đường bưu điện hoặc fax để đăng ký.


THAY ĐỔI NGÂN HÀNG THANH TOÁN

Xin liên hệ Phòng Tài chính – Kế toán  theo số điện thoại : 1900 636 646


THAY ĐỔI HÌNH THỨC THANH TOÁN TỪ TIỀN MẶT SANG UỶ NHIỆM THU QUA NGÂN HÀNG HOẶC NGƯỢC LẠI

Xin liên hệ Phòng Dịch vụ Khách hàng theo số điện thoại: 1900 636 646


THAY ĐỔI TÊN CHỦ ĐỒNG HỒ NƯỚC

Vui lòng đến trực tiếp Quầy Giao dịch Khách hàng tại các Xí nghiệp/ Chi nhánh của BWACO để ký lại hợp đồng.

Quý khách hàng lưu ý chuẩn bị hồ sơ bao gồm bản Photocopy có chứng thực của 1 trong các loại giấy tờ sau:

    1. Giấy chủ quyền nhà
    2. Hợp đồng thuê nhà (trường hợp thuê lại) và cam kết của chủ đồng hồ nước đồng ý cho đổi tên
    3. Giấy tờ mua bán nhà.
    4. Hộ khẩu tại địa chỉ có đồng hồ nước.