BWACO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

3 giọt nước 3 giọt nước 3 giọt nước

BWACO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày 11/6, Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu (BWACO) đã tổ chức thành công phiên họp thường niên năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

Đại hội được tổ chức với sự tham gia của 104 cổ đông tương ứng với 80.231.618 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,15% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Báo cáo tại đại hội, ông Nguyễn Lương Điền, Tổng Giám đốc BWACO cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, bối cảnh kinh tế xã hội có nhiều biến động lớn ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó có BWACO. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo và sự đoàn kết nỗ lực của tập thể CBCNV, BWACO đã có những kết quả đáng khích lệ.

Trong năm 2022, Công ty sản xuất 62,7 triệu m3 nước máy, doanh thu đạt 674,3 tỷ đồng, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều dự án như: Nâng công suất Nhà máy nước Hồ Đá Đen thêm 125.000 m3/ngày, đưa tổng công suất của nhà máy đạt 250.000 m3/ngày; đưa vào sử dụng tuyến ống HDPE D450 Phước Bửu – Bình Châu (huyện Xuyên Mộc) dài 15,7km, cung cấp thêm khoảng 2.000 m3/ngày, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước vào mùa khô cho khách hàng thuộc xã Bình Châu; nâng công suất nhà máy nước Phước Bửu từ 7.500 m3/ngày lên 9.500 m3/ngày; hoàn thành Trung tâm Điều hành và Quản lý chất lượng nước. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ điện toán đám mây, tự động hóa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác dịch vụ khách hàng, chuyển đổi số toàn bộ các quy trình làm việc…

Bước sang năm 2023, BWACO đặt mục tiêu sản xuất 62,71 triệu m3 nước máy, doanh thu 674,2 tỷ đồng. Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Hoàn thành thi công đoạn ống thép D1000 qua sông Cỏ May, thông tuyến D1200-1000 từ Bà Rịa về Vũng Tàu; nâng công suất Nhà máy nước Bình Châu đạt 7.500 m3/ngày; hoàn thành thiết kế tuyến ống D400 Nguyễn An Ninh – Trần Phú, Vũng Tàu; nâng cao mức độ tự động hóa các nhà máy, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và dịch vụ khách hàng … Giai đoạn 2023-2028, BWACO đặt mục tiêu sản xuất 62,71-64,61 triệu m3 nước/năm.

Đại hội hoàn toàn nhất trí với nội dung các báo cáo, tờ trình, kế hoạch hoạt động, định hướng giai đoạn phát triển tiếp theo và bầu ra 9 thành viên HĐQT, 3 thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Đinh Chí Đức đã trân trọng gửi lời cảm ơn đến các cổ đông đã tham dự, và cam kết HĐQT, BKS, Ban lãnh đạo cùng tập thể CB.CNV Công ty sẽ làm việc tận tâm, trách nhiệm, nỗ lực triển khai các giải pháp đồng bộ để hoàn thành nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ giao phó. Đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, của cổ đông, của người lao động, đưa Công ty phát triển vững chắc và phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.