image

TIN TỨC

Trang chủ Thông báo Các thủ tục xin cấp nước cho dự án

Thông báo

3 giọt nước 3 giọt nước 3 giọt nước

Các thủ tục xin cấp nước cho dự án

Để xin cấp nước cho dự án, Quý khách hàng vui lòng thực hiện các bước sau:
1. Chuẩn bị dự án
– Thiết kế cơ sở hệ thống cấp nước của dự án phải có văn bản thỏa thuận giữa Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu và chủ đầu tư.
– Quý khách không phải thực hiện bước này nếu hồ sơ thiết kế cấp nước của dự án là do Công ty CP cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành.
2. Triển khai thi công
– Chủ đầu tư có công văn đề nghị Công ty cổ phần cấp nước  Bà Rịa – Vũng Tàu nghiệm thu vật tư (đúng tiêu chuẩn & chủng loại như đã thỏa thuận thiết kế không), có biên bản nghiệm thu và giám sát thi công hệ thống cấp nước khu dự án (năng lực nhà thầu thi công, thi công đúng kỹ thuật hay không)
3. Nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng
– Sau khi thi công xong, chủ đầu tư có công văn gửi công ty Công ty cổ phần cấp nước  Bà Rịa – Vũng Tàu về việc nghiệm thu áp lực, súc xả và đấu nối đưa hệ thống cấp nước khu dự án vào sử dụng. BWACO sẽ cử người đến nghiệm thu áp lực và có biên bản nghiệm thu giữa hai bên.
– Chủ đầu tư gửi cho Công ty cổ phần cấp nước  Bà Rịa – Vũng Tàu một bộ bản vẽ hoàn công hệ thống cấp nước dự án, các biên bản nghiệm thu đã được ký kết giữa 2 bên (vật tư, áp lực..). BWACO sẽ lập chiết tính súc xả & cử người súc xả đấu nối hệ thống cấp nước dự án vào mạng lưới chung.
Lưu ý: Các bạn sẽ không phải thực hiện các bước 2, 3 nếu như hệ thống cấp nước của dự án là do Xí nghiệp xây lắp thuộc Công ty Cổ phần cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu thi công.