image

TIN TỨC

Trang chủ Thông báo BWACO miễn tiền nước cho các đối tượng khó khăn mùa dịch COVID-19

Thông báo

3 giọt nước 3 giọt nước 3 giọt nước

BWACO miễn tiền nước cho các đối tượng khó khăn mùa dịch COVID-19

THÔNG BÁO

V/v: Miễn tiền sử dụng nước cho các khu cách ly tập trung và hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

Chung tay cùng Chính Phủ, các cấp chính quyền và nhân dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ứng phó với dịch bệnh COVID-19, đồng thời thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, Công ty cổ phần Cấp Nước BR-VT (BWACO) xin thông báo:

BWACO sẽ thực hiện miễn tiền sử dụng nước sạch trong 03 tháng (từ kỳ 4 đến kỳ 6 năm 2020) cho các đối tượng sau đây tại những khu vực do BWACO phụ trách cấp nước:

– Các khu cách ly tập trung phòng dịch COVID-19
– Các hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số

Bên cạnh đó, BWACO cam kết sẽ thực hiện nhiều biện pháp để luôn đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục, ổn định, đặc biệt trong mùa khô hạn và giai đoạn quyết liệt phòng chống đại dịch COVID-19.

Trân trọng thông báo.