image

TIN TỨC

Trang chủ Hoạt động từ thiện BWACO hướng về Biển Đông

Hoạt động từ thiện xã hội

3 giọt nước 3 giọt nước 3 giọt nước

BWACO hướng về Biển Đông

Quỹ tấm lòng vàng BWACO ủng hộ 50 triệu đồng cho chương trình ” CHUNG SỨC BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐÔNG”

Ngày 2-5-2014, Trung Quốc đã đưa giàn khoan HD 981 vào thăm dò khai thác dầu tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, đồng thời huy động một lực lượng lớn tàu hộ tống các loại bao gồm cả tàu quân sự và máy bay vào hoạt động, uy hiếp các tàu cảnh sát biển và kiểm ngư của Việt Nam trong khu vực này. Hoạt động đơn phương của Trung Quốc là bất hợp pháp, đi ngược lại luật pháp và thông lệ quốc tế, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.

Mấy ngày hôm nay Biển Đông dậy sóng, và con sóng yêu nước cũng đã bắt đầu lan rộng, thức tỉnh mỗi công dân Việt Nam ở mọi nơi.

Báo Tuổi Trẻ đã phát động chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông”. Đây là chương trình tiếp nối chương trình “Góp đá xây Trường Sa” được phát động khi tàu Trung Quốc cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của chúng ta trên Biển Đông. Mục tiêu của chương trình nhằm huy động sự đóng góp tinh thần và vật chất cho cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.Những đóng góp ấy sẽ cùng nhân lên ý chí và sức mạnh về phương tiện, trang thiết bị cho các lực lượng giữ gìn bờ cõi, biển đảo của chúng ta. Đây cũng là dịp để người dân cả nước chung sức chung lòng với bà con ngư dân và các lực lượng của ta đang can trường bám biển, trực tiếp đấu tranh giữ vững chủ quyền Biển Đông.

Những công dân của BWACO cũng vậy, chúng ta cảm thấy mình không thể không hành động, dù biết rằng khả năng của mình là giới hạn trước một công việc to lớn dường ấy. Sáng ngày 12 tháng 5, qũy “Tấm lòng vàng BWACO” đã ủng hộ 50 triệu đồng vào chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông” nói trên. Cán bộ công nhân viên BWACO tin rằng, sự sẻ chia có trách nhiệm sẽ góp phần nhân lên ý chí và sức mạnh cho các lực lượng của Việt Nam đang đứng ở nơi hiểm nguy, nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Chắc chắn rằng các anh sẽ không đơn độc, không lẻ loi, vì triệu triệu trái tim đang hướng về các anh, hướng về biển Đông. Chúng tôi luôn đứng bên cạnh các anh, gia đình các anh và chung sức cùng các anh canh giữ biển trời Tổ quốc.