image

DỊCH VỤ

Trang chủ Dịch Vụ Lắp đặt Các thủ tục xin cấp nước cho dự án

Các thủ tục xin cấp nước cho dự án

3 giọt nước 3 giọt nước 3 giọt nước

 

Để xin cấp nước cho dự án, vui lòng thực hiện các bước sau:

 

1. CHUẨN BỊ DỰ ÁN


2. TRIỂN KHAI THI CÔNG


3. NGHIỆM THU ĐƯA CÔNG TRÌNH VÀO SỬ DỤNG


Lưu ý: Quý khách sẽ không phải thực hiện các bước 2, 3 nếu như Hệ thống cấp nước của dự án là do Xí nghiệp xây lắp thuộc Công ty Cổ phần cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu thi công.