image

Trang chủ Hỗ trợ khách hàng Kết quả xét nghiệm nước

Kết quả xét nghiệm nước

3 giọt nước 3 giọt nước 3 giọt nước

Kết quả xét nghiệm CDC Bình Châu đến tháng 05-2024

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC TẠI BWACO

  • Nước được đưa từ hồ Đá Đen về xử lý tại nhà máy nước Hồ Đá Đen, sau đó được kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt bảo đảm tuân thủ theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt” (QCVN 01-1:2018/BYT) và “ Quy chuẩn địa phương về chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt” (QCĐP 01:2022/BR-VT).
  • Các mẫu nước được kiểm soát liên tục bằng các bộ đo online, kiểm tra xét nghiệm định kỳ hàng tuần tại Phòng Quản lý chất lượng của BWACO, kiểm nghiệm hàng tháng tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh BR-VT và định kỳ 3 tháng tại Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh.
  • Định kỳ 6 tháng, Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 – TP. Hồ Chí Minh, thuộc Tổng cục Đo lường chất lượng (TT3) hoặc Viện vệ sinh y tế công cộng TP.HCM phân tích các chỉ tiêu thông số nhóm B theo QCĐP 01:2022/BR-VT và ba năm/lần theo QCVN 01-1:2018/BYT.
  • BWACO khẳng định chất lượng nước cung cấp cho khách hàng đạt tiêu chuẩn cho phép của Bộ Y tế.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC

Quý khách hàng có thể tải Kết quả xét nghiệm chất lượng nước định kỳ theo file đính kèm dưới đây:

XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC VŨNG TÀU

File đính kèm:

Mạng Vũng Tàu _Viện Y tế công cộng

Mạng Vũng Tàu _CDC BRVT

Trụ nước uống tại vòi Vũng Tàu _CDC BRVT

Mạng Vũng Tàu _Thông số nhóm B

XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC

File đính kèm:

NMN Hồ Đá Đen _Viện Y tế công cộng

NMN Hồ Đá Đen _ CDC BRVT

XN Sản xuất nước_Thông số nhóm B

XN CẤP NƯỚC XUYÊN MỘC

File đính kèm:

Trạm Bình Châu _Viện Y tế công cộng

Trạm Phước Bửu _Viện Y tế công cộng

Bình Châu _CDC BRVT

Phước Bửu_CDC BRVT

Bình Châu _Thông số nhóm B

Phước Bửu_Thông số nhóm B

XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC BÀ RỊA

File đính kèm:

Bà Rịa _Viện Y tế công cộng

Bà Rịa _CDC BRVT

Bà Rịa _Thông số nhóm B

XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC LONG ĐIỀN

File đính kèm:

Long Điền _Viện Y tế công cộng

Long Điền _CDC BRVT

Long Điền _Thông số nhóm B

CN CẤP NƯỚC CHÂU ĐỨC

File đính kèm:

Châu Đức _Viện Y tế công cộng

Châu Đức _CDC BRVT

Châu Đức _Thông số nhóm B