image

TIN TỨC

Trang chủ Tin BWACO BWACO Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tin BWACO

3 giọt nước 3 giọt nước 3 giọt nước

BWACO Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp Nước Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được tổ chức thành công vào ngày 14/5/2020.

Tham dự đại hội có sự hiện diện của Ông Chu Văn Tiến – Phó Bí thư, chủ nhiệm UBKT Đảng ủy khối cơ quan & doanh nghiệp và các khách mời, cùng 83 đảng viên đến từ 3 Chi bộ trực thuộc.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc và cầu thị, Đảng bộ Công ty đã tổng kết, đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, những khó khăn, thuận lợi và những hạn chế, khuyết điểm, cùng rút ra bài học kinh nghiệm để từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ tới 2020 – 2025.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo Cán bộ, Đảng viên và người lao động trong Công ty nghiêm chỉnh chấp hành mọi chỉ thị, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Phối hợp với chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm xã hội. Bên cạnh đó, Đảng bộ Công ty đã thực hiện tốt công tác phát triển Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh với đội ngũ Đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt. Hàng năm, tập thể Đảng bộ Công ty đều được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Chu Văn Tiến – Phó Bí thư, chủ nhiệm UBKT Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ BWACO đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị, BCH Đảng bộ khóa mới cần nhanh chóng triển khai thực hiện Nghị quyết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, động viên đảng viên và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng nước của khách hàng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khóa IX gồm 7 đồng chí; Ông Nguyễn Tiến Lạng – Phó Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát huy các kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ BWACO đã đề ra chương trình hành động, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra : Xây dựng tập thể Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng; Tăng cường công tác đầu tư để phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu dùng nước của khách hàng với chất lượng dịch vụ ngày càng cao; Kiểm soát tốt tỷ lệ thất thoát; Tiếp tục quan tâm thực hiện công tác từ thiện xã hội, coi đây như một công việc thường xuyên, liên tục, thể hiện tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng.