image

TIN TỨC

Trang chủ Tin BWACO BWACO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tin BWACO

3 giọt nước 3 giọt nước 3 giọt nước

BWACO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 18/5, Công ty CP Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu (BWACO) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sự tham gia của 97 cổ đông, 350 cổ đông ủy quyền, tương ứng với 79.277.339 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,09% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Nguyễn Lương Điền – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc BWACO báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của công ty tại đại hội.

Báo cáo tại đại hội, ông Nguyễn Lương Điền – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc BWACO cho biết, năm 2023, BWACO đã sản xuất hơn 62,43 triệu m3 nước. Tổng doanh thu năm 2023 đạt 731,82 tỷ đồng.

Trong năm, Công ty cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 2 dự án quan trọng đó là: Thông tuyến D1200-D1000 từ Bà Rịa về Vũng Tàu và thông tuyến ống D400 Nguyễn An Ninh – Trần Phú (TP. Vũng Tàu).

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Năm 2024, BWACO phấn đấu sản xuất 64 triệu m3 nước với tổng doanh thu 784 tỷ đồng. Đồng thời, tăng vốn điều lệ từ 900 tỷ lên 1.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty cũng sẽ triển khai nhiều dự án quan trọng như: Cải tạo tuyến ống nước sạch D800 trên QL51 đoạn từ đường Nguyễn Tất Thành đến cầu Cỏ May với chiều dài hơn 2,2km; hoàn thành cải tạo tuyến ống thép D760 và ống gang D800 thành ống HDPE D900 tại nút giao đường 994 và QL51, TP. Vũng Tàu với chiều dài hơn 600m…

Các cổ đông biểu quyết thông qua các tờ trình tại đại hội

Đại hội đã thông qua các báo cáo, tờ trình, kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 đến cổ đông.

Hội đồng quản trị đã cam kết triển khai đồng bộ các giải pháp để bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, cổ đông, người lao động, đưa BWACO phát triển bền vững và phục vụ khách hàng này một tốt hơn.

Tin, ảnh: QUANG VŨ