image

TIN TỨC

Trang chủ Tin BWACO BWACO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tin BWACO

3 giọt nước 3 giọt nước 3 giọt nước

BWACO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 07/4/2018, Công ty CP Cấp Nước Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

 

Đại hội có 128 cổ đông tham dự và 369 cổ đông ủy quyền, tương ứng với 54.593.892 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

 

Ông Đinh Chí Đức – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

 

Năm 2017, số lượng nước máy thương phẩm của BWACO đạt 50,8 triệu m3; tổng doanh thu 597,3 tỳ đồng; chia cổ tức bằng tiền mặt 120 tỷ đồng, tương ứng 20% vốn điều lệ cho cổ đông. Năm qua, BWACO đã phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 465 tỷ lên 600 tỷ đồng. Hiện nay cổ phiếu của BWACO với mã chứng khoán BWS đã được niêm yết trên sàn UPCOM với giá dao động trong khoảng 30.000 đ/cổ phiếu. Đây cũng là năm Công ty chú trọng đầu tư phát triển, cải tạo mạng lưới cấp nước, nâng công suất nhà máy nước Ngãi Giao và Phước Bửu lên 5.000m3/ngày. Đặc biệt việc áp dụng phương thức ghi thu đồng thời đã mang lại hiệu quả cao trong sử dụng nhân lực, giúp thu tiền nước về Công ty trong thời gian sớm nhất. Nhiệm vụ trọng tâm của Công ty năm 2018 là thi công 21,6km ống truyền tải các loại từ D450 đến D1200 cung cấp nước cho địa bàn Long Sơn, Long Hải, Phước Tỉnh và TP.Vũng Tàu; Hoàn thành đấu nối tuyền nước thô thứ hai D1000 vào nhà máy Hồ Đá Đen; Phấn đấu nâng doanh thu lên 606 tỷ đồng và chia cổ tức bằng tiền mặt khoảng 21% vốn điều lệ.

 

 

Cổ đông tham dự hoàn toàn nhất trí với nội dung các bản báo cáo trình bày tại Đại hội, đánh giá cao những thành công mà HĐQT, Ban giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên BWACO đã nỗ lực đạt được trong năm 2017, đồng thời tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, đảm bảo uy tín trong hoạt động điều hành doanh nghiệp của công ty.

 

Năm 2018 là cột mốc đánh dấu BWACO tròn 10 năm cổ phần hóa. Hành trình từ năm 2008 đến nay được điểm lại qua Video clip “BWACO – Bước đột phá sau 10 năm cổ phần hóa”. Cuốn phim đã giúp các cổ đông có cái nhìn rõ nét hơn về hoạt động điểu hành sáng suốt của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty cũng như sự sáng tạo, đổi mới không ngừng và hết mình vì công việc của người lao động để giữ vững thương hiệu BWACO như ngày hôm nay. Tràng vỗ tay dài sau khi đoạn phim kết thúc chính là sự ghi nhận và lời cảm ơn của các cổ đông dành cho BWACO.

 

 

Đại hội cũng đã tiến hành bầu cử 9 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. Ông Đinh Chí Đức tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, bà Nguyễn Thị Hạnh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát; bổ nhiệm ông Nguyễn Châu Trực làm Phó Tổng Giám đốc.

Các thành viên HĐQT thể hiện sự đoàn kết và cam kết trước các cổ đông về việc luôn đảm bảo cổ tức ổn định không dưới 20% trong vòng 5 năm tới

Các thành viên Ban Kiểm soát ra mắt Đại hội