image

TIN TỨC

Trang chủ Thông báo THÔNG BÁO THU TIỀN DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TP.VŨNG TÀU.

Thông báo

3 giọt nước 3 giọt nước 3 giọt nước

THÔNG BÁO THU TIỀN DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TP.VŨNG TÀU.

Ngày 22/9/2022, UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ký Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND về việc Ban hành giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Vũng Tàu từ năm 2022 đến năm 2025. Thời gian áp dụng kể từ ngày 01/12/2022 (theo QĐ 3603/QĐ-UBND ngày 22/11/2022).
Quyết định này quy định về giá dịch vụ thoát nước, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có hoạt động liên quan đến thoát nước và xử lý nước thải vào hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (không bao gồm xã Long Sơn). Những hộ nộp tiền dịch vụ thoát nước theo quyết định này thì không phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định tại Nghị định số 53/2020NĐ-CP, ngày 5/5/2020 của Chính phủ như trước đây.
Phương thức thu tiền dịch vụ thoát nước :
– Đối với các hộ thoát nước sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, đơn vị thu tiền dịch vụ thoát nước là Công ty cổ phần Cấp Nước Bà Rịa – Vũng Tàu. Khối lượng nước thải được tính bằng 100% khối lượng nước sạch tiêu thụ theo hóa đơn tiền nước hàng tháng.
– Đơn vị thu tiền có trách nhiệm thu tiền dịch vụ thoát nước theo giá quy định và nộp vào ngân sách tỉnh.
– Nguồn thu từ dịch vụ thoát nước để sử dụng cho các mục đích đầu tư, duy trì, phát triển hệ thống thoát nước và các chi phí hợp lệ khác theo quy định hiện hành.
BWACO xin thông báo để Quý khách hàng được biết. Kể từ kỳ hóa đơn nước tháng 12/2022, sẽ áp dụng thu tiền dịch vụ thoát nước. BWACO chỉ là đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ thu để nộp vào ngân sách nhà nước tỉnh.
Kính mong Quý khách hàng thông cảm và hỗ trợ để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ mà UBND Tỉnh giao phó. Xin trân trọng cảm ơn.
(Chi tiết cụ thể của Quyết định vui lòng xem file đính kèm)

http://www.bwaco.com.vn/wp-content/uploads/2022/12/QDUB2022.pdf