image

TIN TỨC

Trang chủ Thông báo Thông báo về việc áp dụng Hóa đơn điện tử cho lắp đặt và các dịch vụ khác

Thông báo

3 giọt nước 3 giọt nước 3 giọt nước

Thông báo về việc áp dụng Hóa đơn điện tử cho lắp đặt và các dịch vụ khác

Kể từ ngày 01/01/2020, BWACO chính thức áp dụng Hóa đơn điện tử cho lắp đặt và các dịch vụ khác trong toàn công ty theo mẫu dưới đây:


Quý khách hàng có thể nhận hóa đơn điện tử tương ứng ở mục Tra cứu hóa đơn điện tử tại website của công ty: www.bwaco.com.vn, các thao tác để truy cập thông tin và tải hóa đơn vẫn như cũ.
Vui lòng tải file đính kèm để xem toàn văn bản Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử của BWACO:

FILE ĐÍNH KÈMQUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ (LẮP ĐẶT VÀ CÁC DỊCH VỤ KHÁC) CỦA BWACO