image

TIN TỨC

Trang chủ Tin BWACO BWACO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tin BWACO

3 giọt nước 3 giọt nước 3 giọt nước

BWACO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày 03/04/2021, tại TP. Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu (BWACO) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021. Đại hội có sự tham dự của 122 cổ đông đại diện cho 80.723.920 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Năm 2020 là một năm đầy thách thức, khó khăn đối với tất cả các doanh nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. BWACO có phần may mắn hơn rất nhiều các doanh nghiệp trong nước do có lợi thế về ngành nghề kinh doanh cùng sự chỉ đạo kịp thời của Ban lãnh đạo và nỗ lực của tập thể CB.CNV công ty.

Video clip “BWACO Toàn Cảnh 2020” đã tổng kết lại những điểm nổi bật trong hành trình 1 năm BWACO vượt qua đại dịch để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (SXKD). Theo đó, nước máy thương phẩm đạt 56,67 triệu m3; tỷ lệ thất thoát trung bình cả năm được duy trì ở mức 8,05%; doanh thu 657 tỷ đồng. Năm qua, BWACO đã phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 800 lên 900 tỷ đồng. Hiện nay cổ phiếu của BWACO với mã chứng khoán BWS trên sàn UPCOM với giá dao động trong khoảng 35.000 đ/cổ phiếu. Về xây dựng cơ bản, BWACO đã khởi công xây dựng Dự án mở rộng nâng công suất NMN Hồ Đá Đen thêm 125.000 m3/ngày với tổng mức dự toán 259 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2021.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT – Ông Đinh Chí Đức chia sẻ BWACO luôn đặc biệt chú trọng tìm kiếm, thử nghiệm và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào SXKD để phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội và nâng cao mức độ tự động hóa cho các nhà máy và mạng lưới. Ông nhấn mạnh rằng điểm mạnh của BWACO chính là nguồn nhân lực hiện có của công ty, đặc biệt là đội ngũ Công nghệ thông tin và Tự động hóa. Ngoài ra, BWACO sẽ nỗ lực hơn trong việc đổi mới cách thực hiện các công tác từ thiện, cộng đồng và truyền thông. Năm 2021 sau khi dự án Trung tâm điều hành và Quản lý chất lượng nước hoàn thành, đây sẽ là địa điểm mới để BWACO tổ chức các buổi tuyên truyền, đào tạo về quản lý chất lượng nước và bảo vệ nguồn nước cho các em học sinh sinh viên. BWACO hy vọng chính những đóng góp của công ty cho công tác giáo dục sẽ mang đến lợi ích tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội.

Năm 2021, BWACO đặt kế hoạch đạt tổng doanh thu trên 700 tỷ đồng; nước thương phẩm trên 57,45 triệu m3; tổng số đấu nối đạt 197.700. Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Hoàn thành xây dựng NMN Hồ Đá Đen đạt tổng công suất 250.000 m3/ngày; Hoàn thiện Trung tâm Điều hành và Quản lý Chất lượng nước; Tăng cường năng lực cấp nước cho khu vực Bình Châu; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và Tự động hóa trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất và phân phối nước; Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng…

Tại đại hội, các cổ đông của BWACO đã biểu quyết thông qua các nội dung: Báo cáo về kết quả SXKD năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020; Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch tài chính năm 2021; Báo cáo thù lao của HĐQT & BKS năm 2020; Tờ trình phê duyệt tổng mức thù lao HĐQT & BKS năm 2021; Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT…

Đại hội cũng đã tiến hành bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT là bà Võ Thị Nhã và 1 thành viên BKS là bà Nguyễn Ý Minh cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Thay mặt HĐQT & BKS, ông Nguyễn Lương Điền – Tổng giám đốc công ty đã cảm ơn Đại hội và cam kết sẽ cùng Ban lãnh đạo và toàn thể CB.CNV BWACO nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2021 cũng như những nhiệm vụ chiến lược đã được Đại hội thông qua.

Đại hội cổ đông thường niên của BWACO kết thúc với sự nhất trí và phấn khởi của toàn bộ các cổ đông.